سرمایه‌گذاری جمعی چیست؟

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : بیتکوین
سرمایه‌گذاری جمعی چیست؟

سرمایه‌گذاری جمعی به زبان ساده جذب مقادیر کوچک سرمایه از یک جامعه آماری بزرگ است. این سرمایه‌ها می‌تواند از جانب یک شخص، یک شرکت سرمایه‌گذاری و یا کسب‌وکارهای مختلف تأمین شود. به‌وسیله سرمایه‌گذاری جمعی می‌توان جامعه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را بیش‌ازپیش به یکدیگر نزدیک کرد و از طرفی پای افراد عادی جامعه را نیز به پروژه‌های اقتصادی و کارآفرینی باز کرد.

در سرمایه‌گذاری جمعی، سرمایه‌گذاران از یک جامعه آماری که به صاحب کسب‌وکار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و افراد مرتبط محدود می‌شود، به جامعه‌ای بزرگ‌تر که شامل افراد عادی نیز می‌شود تغییر پیدا می‌کند.