ماینرها ریسک خاموشی را نمی‌پذیرند

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : معرفی ارزهای دیجیتال
ماینرها ریسک خاموشی را نمی‌پذیرند


همچنین در این نشست آشتیانی عضو انجمن بلاک چین ایران با اشاره به اینکه استخراج ارزهای دیجیتال را باید با صنعت ماینینگ معرفی کنیم گفت:

به دلیل نبودن قانون مشخص برای صنعت ماینینگ برخی از کارخانجات ورشکسته سعی کردند وارد صنعت ماینینگ شوند.

وی افزود:

وزارت نیرو سال‌هاست که با خاموشی برق مواجه است بنابر این انجمن بلاک چین به خوبی کمبود برق را در کشور درک می‌کند پس ما به ماینرها اعلام کردیم به دلیل کمبود برق و خاموشی‌های ناگهانی احتمال اینکه به دستگاه‌های آنها آسیب برسد در ایام گرم سال و در ساعات پیک دستگاه‌های خود را خاموش کنند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید چطور می‌توان ادعای انجمن بلاک چین را مبنی بر خاموش کردن دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال توسط ماینرها را بپذیریم گفت: ماینرها قطعاً به خوبی می‌دانند که در ساعات پیک مصرف برق احتمال خاموشی وجود دارد پس ریسک استفاده از دستگاه‌ها را در ساعات پیک نمی‌کنند.

وی تأکید کرد:

وزارت نیرو دنبال مقصر کمبود برق است و این موضوع باعث برخوردهای دوگانه شده است.

وی افزود: بعد از اعلام صنعت ماینینگ در کشور موج اول برخوردها آغاز شد و یک دوگانگی و برخورد سلیقه‌ای با این صنعت ایجاد شد و این موضوع به گمرکات کشور نیز کشیده شد.