هفته‌ای آرام برای بیت کوین

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : معرفی ارزهای دیجیتال
هفته‌ای آرام برای بیت کوین

با نگاهی به نمودار روزانه قیمت بیت کوین و با توجه به حمایت و مقاومت متحرک در شاخص «نوار بولینگر» (Bollinger Bond)، طی هفته گذشته قیمت بیت کوین در بازه ۷,۶۰۰ تا ۹,۵۰۰ در نوسان بود. این در حالی است که فرصت‌های معامله اندکی نیز در این میان و پس از ادامه یافتن خریدوفروش بیت کوین در حدود قیمت ۸,۲۰۰ دلار ظاهر شد.

وقتی بیت کوین در محدوده ثابتی به نوسان خود ادامه می‌دهد، بدان معناست که توازنی میان فروشندگان و خریداران ایجاد شده است. اینجاست که می‌توان نتیجه گرفت پیش از ادامه یا تغییر روند قبلی شاهد تثبیت قیمت خواهیم بود.