بدترین دشمنان شما

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : معرفی ارزهای دیجیتال
بدترین دشمنان شما

خریدارانی که از بازگشت عدم بازگشت سرمایه خود ناراضی هستند به مخالفت با پروژه‌هایی برخواسته‌اند که زمانی از آن‌ها حمایت می‌کردند. آنها به دنبال پاسخی برای عملکرد ضعیف در حوزه قیمت‌ها و یا یک طرح اقدام برای تغییر روند نزولی هستند.

همان‌طور که به آن اشاره کردیم، پروژه‌های ارزهای دیجیتال در مواجهه با تردیدهای قانونی، خود را در تبصره ۲۲ می‌بینند.

توضیح مترجم: تبصره ۲۲ (Catch-22) به عنوان یکی از اصطلاحات وارد زبان انگلیسی شده‌است و معمولاً به موقعیت‌هایی که در آن باخت قطعی است اطلاق می‌شود؛ بدین ترتیب که فرد در موقعیتی دشوار قرار می‌گیرد که از آن گریزی ندارد، چرا که برای حل «مشکل الف» باید «عمل ب» را انجام دهد؛ اما «عمل ب» را تنها زمانی می‌تواند انجام دهد که «مشکل الف» را نداشته باشد.

آن‌ها در معرض خطر سرکوب قانونی به‌واسطه تلاش برای دستکاری قیمت‌ها و همچنین اعتراض خریداران قرار دارند.

در حالی که یک پروژه گزینه‌های پیش روی خود را می‌سنجد، و یا بعدازاینکه سرپیچی از قانون را برمی‌گزیند، خریداران ناراضی کمپینی را برای دریافت پاسخ و عمل مناسب به راه می‌اندازند. در عوض خریداران بعدی از این پروژه‌های جنجال‌برانگیز خودداری می‌کنند و درنتیجه خریداران قبلی را از سرمایه‌هایی که انتظارش را می‌کشیدند محروم می‌کنند.

این چرخه عکس‌العمل منفی ادامه می‌یابد و پروژه‌هایی که زمانی امیدوارکننده بودند با کمبود سرمایه مواجه می‌شوند.