نقاط ضعف دموکراسی زنجیره‌ای

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : اخبار و اطلاعیه ها
نقاط ضعف دموکراسی زنجیره‌ای

در حال حاضر، پروتکل dPoS، احتمالاً نزدیک‌ترین نمونه به یک پروتکل دموکراسی زنجیره‌ای است. این پروتکل اجازه می‌دهد که نودها بتوانند با اختصاص سهام خود، نودهای دیگر را حمایت مالی کنند و نودهایی که بیشترین سهام شبکه را در اختیار دارند، تصمیم‌گیری در شبکه را بر عهده گیرند. dPoS به نودها اجازه می‌دهد تا مقادیر زیادی از سهام را دریافت کنند. هیچ راهی وجود ندارد که یک نود انفرادی با رأی خود، نود منتخبی را از سیستم اجماع بیرون کند (سناریوی اول). با این حال، اگر یکی از نودها، تصمیمات مدیریت محلی را قبول نداشته باشد، می‌تواند پارتیشنی ایجاد کرده و امور را به‌دلخواه خود، پیش ببرد. در مدیریت درون زنجیره‌ای، این‌گونه فعالیت‌ها مجاز نیستند.
سناریوی اول: کاندیدای شماره ۱، تمام سهم رای دهندگان «منفعل» را دریافت کرده است. کاندیدای دوم، هیچ شانسی برای رقابت با کاندیدای اول را ندارد.

برخلاف dPoS، اثبات سهام به نودهای مجزا اجازه می دهد که سهام بیشتری را به خود اختصاص داده و خودشان بخشی از فرایند نودهای منتخب باشند. این روش، به‌مراتب ساده تر از متقاعد ساختن گروهی از نودها به‌منظور اختصاص سهام برای دستیابی به نتیجه ای دیگر است (سناریوی دوم).
سناریوی دوم: هر کاندیدا باید سهام مربوط به خودش را تامین کند. در این حالت، کاندیدای شماره ۲، شانس برابری با کاندیدای شماره ۱ دارد.

درنهایت، تنها به‌شرطی که هر کاربر، یک رأی داشته باشد، رأی گیری داخل زنجیره‌ای ممکن خواهد شد. ولی از آنجایی که هر کاربر می‌تواند با ایجاد چندین آدرس، حق رأی بیشتری داشته باشد، این حالت مدنظر نخواهد بود. درنتیجه، مدیریت درون زنجیره‌ای، رأی ها را با میزان ثروت ارزیابی خواهد نمود. ولی این مسئله، پلوتاکراسی را قوت خواهد بخشید که فقط ثروتمندان قادر به ادارهٔ سیستم خواهند بود. بنابراین، مدیریت درون زنجیره‌ای در حال حاضر مفید واقع نشده و احتمالاً باید از آن اجتناب شود.

نکتهٔ اصلی: زمانی یک بلاک چین به‌طور کامل غیرمتمرکز خواهد شد که مدیریت درون زنجیره‌ای را در کل شبکه پیاده‌سازی کند. با این حال، مدیریت زنجیره‌ای به‌طور کامل محقق نخواهد شد زیرا کاربران قادر به ثبت هویت خود نیستند. درنتیجه، آرا با مقیاس ثروت سنجش خواهند شد که این موضوع، برابری در سیستم را کمرنگ خواهد ساخت.