نگرانی‌های موجود درباره عبارت‌های یادآور

3 ماه قبل | نوشته شده به وسیله Y.A


گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : متفرقه نگرانی‌های موجود درباره عبارت‌های یادآور

پاول پوئی (Paul Puey) مدیرعامل و مؤسس Edge، معتقد است که نشان دادن کلیدها

  33

ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چیست؟

3 ماه قبل | نوشته شده به وسیله Y.A


گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : متفرقه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چیست؟


ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، یا ارزهای دیجیتال ملی، ارزهای مجازی‌ای

  44

ارزش وابسته تراکنش‌ها

3 ماه قبل | نوشته شده به وسیله Y.A


گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : متفرقه ارزش وابسته تراکنش‌ها

ارز‌های دیجیتال به گونه‌ای هستند که ارزش آن‌ها بر اساس میزان مقبولیت و تعهد کاربران

  44

غیرمتمرکز بودن

3 ماه قبل | نوشته شده به وسیله Y.A


گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : متفرقه غیرمتمرکز بودن

اصلی‌ترین خاصیت ارز‌های دیجیتال غیرمتمرکز بودن آنهاست؛ با وجود اینکه ارز دیجیتال ملی بر

  35