۱- کمیابی

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : متفرقه
۱- کمیابی

فقط ۲۱ میلیون واحد از آن وجود خواهد داشت

تعداد بیت کوین‌های قابل‌ تولید یا استخراج، حداکثر بیست و یک میلیون است. اولین بیت کوین در سوم ژانویه ۲۰۰۹ استخراج شد و در حال حاضر حدود ۱۷٫۸ میلیون بیت کوین در گردش وجود دارد.

همان‌طور که در نمودار لگاریتمی زیر مشخص است، تولید بیت کوین‌های اضافی روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. سخت‌تر شدن عملیات استخراج به همراه محدودیت اعمال‌ شده در تعداد قابل‌ تولید بیت کوین باعث می‌شود که عامل عرضه (Supply) اهمیت بسیار زیادی پیدا کند.