کوین اولیری

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : متفرقه
کوین اولیری

بیت کوین یک ارز نیست، ناآگاهی درباره آن زیاد بوده و پرنوسان است

ترِنس توماس کوین اولیری (Kevin O’Leary)، تاجر و نویسنده‌ کانادایی

ترِنس توماس کوین اولیری (Kevin O’Leary)، تاجر و نویسنده‌ کانادایی، ماه دسامبر به Cnbc گفت که مشکل بزرگی میان سرمایه‌گذاران بیت کوین وجود دارد. او گفت:

من کاملاً مطمئن هستم که ۹۹ درصد از مردمی که بیت کوین دارند، نمی‌دانند که این ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند و این موضوع همیشه بستر مناسبی برای وقوع فاجعه است.

به اعتقاد او، اولین چیزی که باید در مورد بیت کوین دانست، آن است که بیت کوین یک دارایی است نه یک ارز رایج. منظور از این جمله آن است که کاهش و افزایش سریع قیمت یا همان پدیده‌ی نوسان، استفاده از این دارایی را به عنوان یک ارز رایج واقعی در تراکنش‌ها دشوار می‌سازد. وی این موضوع را این گونه تشریح کرد:

اخیراً سعی داشتم که یک معامله‌ی ۲۰۰ هزار دلاری با بیت کوین انجام دهم و طرف مقابل در معامله، تنها در صورتی که ثبات قیمت دلاری بیت کوین را به او تضمین می‌دادم، به این کار راضی می‌شد؛ زیرا این ترس وجود داشت که پیش از اتمام تراکنش، با نوسان قیمت مواجه بشویم.

او در ادامه گفت:

به‌وضوح مشخص است که اگر دو هر طرف معتقد باشند که نمی‌توان در ظرف یک دقیقه انتقال را بدون نوسان قیمت انجام داد و نخواهند حتی یک دقیقه هم ریسک کنند، این کالا را نمی‌توان ارز رایج نامید.