یک توکن چگونه ارزش ایجاد می‌کند؟

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : متفرقه
یک توکن چگونه ارزش ایجاد می‌کند؟

پیش از آنکه انواع مختلف توکن را بررسی کنیم، بیایید ببینیم یک توکن چه نوع ارزش‌هایی را می‌تواند ایجاد کند.

همان‌طور که ویلیام موگایار (William Mougayar) در مقاله خود در سایت Medium می‌نویسد، ارزش آفرینی یک توکن بر سه اصل اساسی استوار است:

  • نقش (Role)
  • ویژگی‌ها (Features)
  • هدف (purpose)

همان‌طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، این سه اصل، مثلث طلایی ارزش یک توکن را تشکیل می‌دهند.


 

هر نوع توکن (نقش)، ویژگی‌ها و اهداف مربوط به خود را دارد که در جدول زیر آورده شده‌اند: